2010_03_05 Trip to Arkansas Horse Riding - kirkboutz